Nieuws

Geluid bij Theorie examen

Vanaf 16 december start het CBR een pilot met geluid bij het theorie-examen. Een computerstem leest de examenvragen voor. Tijdens de pilot is geluid beschikbaar voor de categorieën auto, motor en bromfiets bij het theorie-examen met extra tijd (verlengd examen) en bij het individueel begeleid examen. Ook een aantal CCV examens* wordt in de pilot meegenomen. De pilot duurt een half jaar. Kandidaten kunnen op alle CBR locaties meedoen aan de pilot.

Een extern onderzoeksbureau onderzoekt in deze pilotfase hoe kandidaten geluid bij het examen waarderen en hoe zij presteren. Daarbij ligt de focus vooral op kandidaten met leesproblemen, zoals laaggeletterdheid en dyslexie. Uiteraard wordt ook het gebruiksgemak onderzocht, de werking en andere effecten op het examen. Kandidaten krijgen van het CBR “oortjes” en kunnen na een korte instructie via het scherm het geluid bedienen.

Reserveren
In de pilot fase kunnen kandidaten een theorie-examen met geluid op verschillende manieren reserveren: via hun opleider of rechtstreeks via de website van het CBR (Mijn CBR). Voor het individueel begeleid examen heeft een kandidaat een medische verklaring nodig om rechtstreeks te reserveren. Kandidaten met een dyslexieverklaring kunnen tijdens de pilot op verzoek teruggave van het examengeld krijgen van de toeslag (10,15 euro) voor het examen extra tijd (verlengd examen). Dit geldt voor alle categorieën.

* Dit zijn alle examens (ook de reguliere): ADR basis en verlenging (ADRB (V), Vrachtauto C / Bus D theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1); Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie (V2C); Vrachtauto rijbewijs met code 95- theorie deel 3, administratie cases (V3C); Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT) en T-rijbewijs theorie (T-TH).

Bron: CBR

0
  Related Posts