Cluster 2

Wegrijden uit een parkeervak

motorrijles alkmaar

Korte uitleg oefening:

De bestuurder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links danwel rechts.

Wijze van uitvoering:

De kandidaat:

– plaatst de motor haaks op de rijbaan met het voorwiel tegen de denkbeeldige rijbaan.
De examinator geeft vervolgens aan in welke richting de kandidaat moet wegrijden.
– rijdt in een gecontroleerde bocht haaks weg en rijdt vervolgens enkele meters recht vooruit.
– blijft binnen de gemarkeerde rijbaan.
– houdt tijdens stilstand de linker of rechtervoet aan de grond
– regelt de snelheid met gas, koppeling en eventueel de voetrem.
– (motor afschuinen)

Tips:

– Met het voorwiel recht tegen de denkbeeldige rijbaan aan staan.
– Geef voldoende gas.
– Kijk waar je heen gaat!
– Houd je knieen tegen de tank als je weg rijdt.

Beoordelingscriteria:

– bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden.
– tijdens stilstand het linker of rechter been aan de grond.
– naar de aangegeven richting wegrijden en binnen de gemarkeerde rijbaanbreedte blijven.
– bij de gekozen rijlijn rekening houden met het andere verkeer.