Cluster 4

Precisiestop

motorrijles alkmaar

Korte uitleg oefening:

Het is de bedoeling dat je een gelijkmatige remming uitvoert met een vooraf bepaalde lengte.

Wijze van uitvoering:

De kandidaat:

– rijdt recht aan met een snelheid van vijftig kilometer per uur.
– draait bij het poortje het gas dicht en remt met beide remmen.
– verdeelt de remweg over een lengte van 17 meter.
– remt gelijkmatig zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn.
– ontkoppelt en schakelt kort voor stilstand naar de eerste versnelling.
– komt tot stilstand bij het tweede poortje, teruggeschakeld naar de eerste versnelling, rechter voet
aan de grond.

Tips:

– Juiste remvolgorde: voorrem, achterrem, koppeling.
– Recht vooruit blijven kijken.
– Stoppen met je rechtervoet op de grond.

Beoordelingscriteria:

– Bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden.
– Beide remmen moeten gebruikt worden.
– De remmen moeten gelijkmatig gedoseerd worden.
– Op de aanvang bepaalde remkracht moet geen correctie noodzakelijk zijn om bij het tweede
poortje tot stilstand te komen.
– Kort voor stilstand moet in de eerste versnelling teruggeschakeld zijn.