Lopend achteruit parkeren
Langzame slalom
Denkbeeldige acht
Halve draai

Stapvoets rijden
Wegrijden uit een parkeervak
Uitwijkoefening
Snelle slalom

Vertragingsoefening
Noodstop
Precisiestop
Stopproef